This printer-friendly version omits the website menu. Switch back

Concurrente Systemen (in Dutch)

[Algemene Beschrijving / Academiejaar 2002-2003]

Academiejaar 2002-2003
De sessies gaan dit jaar door op vrijdagnamiddag

Beschrijving

Inhoud
Een concurrent systeem bestaat uit een geheel van actieve processen die met elkaar communiceren en gezamenlijk een bepaalde taak uitvoeren. De processen zijn al dan niet gesynchronizeerd; dit heeft uiteraard invloed op de algoritmen die een dergelijk systeem zal uitvoeren, en op de manier waarop over die algoritmen geredeneerd kan worden. In deze cursus worden een aantal gedistribueerde algoritmen bestudeerd voor zowel synchrone als asynchrone netwerken: leader election, constructie van een minimum spanning tree, enz. De studenten moeten de behandelde modellen begrijpen, er eenvoudige algoritmen voor kunnen ontwerpen, en correct over die algoritmen kunnen redeneren.

Onderwijsvorm
Hoor- en werkcollege.

Examenvorm
Mondeling met schriftelijke voorbereiding.

Aanbevolen studiemateriaal
N. Lynch, Distributed Algorithms, Morgan Kaufman, ISBN 1-55860-348-4.

FoTS - Universiteit Antwerpen - 2009-2011

Background 
for the footer