Basis voor puntenverdeling Project C2P

Het project wordt beoordeeld op een schaal van 14 punten.  Onderstaande tabel zal gebruikt worden als vertrekpunt voor de quotering.  De kolom ALL omschrijft de basisvereisten voor ASIB studenten.  De basisvereisten voor Informatica studenten bestaan uit de kolommen ALL en INF.  Indien aan de basisvereisten voldaan is, vertrekt men op het examen van minimum 7 punten.  Extra punten kunnen verdiend worden door het implementeren van optionele features uit de OPT kolom.  ASIB studenten kunnen hiervoor ook features uit de INF kolom kiezen.  Merk op dat het 14de punt enkel verdiend kan worden door de implementatie van optimalisaties. 

Tijdens de presentatie op het examen worden de punten uit de tabel aangepast op basis van het inzicht dat elk student vertoont (zie IV.A en IV.B).

ALL
Deze features moeten door ASIB en Informatica studenten geïmplementeerd worden.
INF
Deze features moeten enkel door Informatica studenten geïmplementeerd worden. ASIB studenten kunnen er extra punten mee verdienen.
OPT
Deze features zijn optioneel. Zowel ASIB als informatica studenten kunnen er extra punten mee verdienen.
commando c2p (II)
Functie definities en oproepen (A.6)
3
hexadecimale literals, register, unsigned, signed, long, double (A.1)
0.25
char, int, float (A.1)
Controle consistentie tussen forward declarations en functie definities (A.6)
1
[.precision] ondersteuning (A.2)
0.5
stdio (A.2 en C) Consistentie type van return statement (A.6)
0.5
Statische evaluatie van constanten (D)
0.5
Gereserveerde woorden: break, continue, else, if, int, return, while, const, typedef, char, int, float, void (A.3)
Basisondersteuning Arrays (A.7, incl. array initializers) 2 Controle Aanwezigheid van return statement (A.6) 0.25
Hogere orde typedefs (A.3)

 
Open en Dynamische Arrays (A.7) 2
Single en multi-line comments (A.5)


Assignments van volledige array rijen (A.7) 0.5
Diagnostische foutmeldingen voor semantische fouten (B)
 
Warning bij oproep van ongedeclareerde functies (A.8.a) 0.5
Initialisatie op 0 voor variabelen zonder initializer (C)     Warning bij overinitialisatie van arrays (A.8.b) 0.5
Eliminatie reduce/reduce conflicten (III)  
Specifieke warning bij actuele parameters ingeval geen formelen (A.8.c) 0.25
   
Ondersteuning alternatieve syntax voor types van formele parameters (A.8.d) 0.25
   
Warning "impliciete int" (A.8.e) 0.25
   
Warning m.b.t. void* (A.8.f) 0.25
   
Conversies (A.9) 0.5
   
Expliciete casts (A.9) 0.5
   
Diverse uitbreidingen (A.10) 0.25/uitbreiding
   
Diagnostische foutmelding voor syntactische fouten (B) 0.25
   
Optimalisatie array initialisatie (C) 0.25Geneste functies (A.10)
0.5ASG klassen gegenereerd uit volledig C metamodel
1Semantische checks uitgedrukt in SDM
1Transformaties (opbouw ASG, optimalisaties op ASG niveau) uitgedrukt in SDM
1

Referenties beginnend met A, B, C of D (zonder Romaanse prefix) verwijzen naar sectie II.