P-machine

Documentatie
 • Quick reference to P machine instructions
pdf [40 KB] laatste aanpassing: [26-06-2001]
 • Programmer's guide
online laatste aanpassing: [26-06-2001]
 • Class diagram
online laatste aanpassing: [26-06-2001]
P-machine binaries
 • windows (gecompileerd en getest op win2000)
executable [301 KB] laatste aanpassing: [26-06-2001]
 • linux (zelf compileren met de sources)
[N/A] laatste aanpassing: [N/A]
 • unix (gecompileerd op swis)
executable [463 KB] laatste aanpassing: [26-06-2001]
P-machine sources
 • sources
sources [200 KB] laatste aanpassing: [27-02-2004]
Opmerkingen
 • De commando's om het unix/linux bestand te unzippen: (waar file afhankelijk is van het gekozen platform)
> uncompress file.tar.Z
> tar -xvf file.tar
 • Hoe de P-machine te gebruiken?
> Pmachine [filename] <-s [numeric value]> <-t [numeric value]> <-h>
		-s: het aantal instructies die uitgevoerd worden alvorens te wachten
		-t: het aantal hoogste stackplaatsen die getoond worden
		-h: laat heap ook zien
Voorbeeldprogrammaatjes
 • Fibonacci (recursief)
fibonacci.p
 • niet-recursieve faculteit
faculteit.p

Tested with Internet Explorer 5.5 and Netscape Navigator 4.75, 1024*786, 16bit colors
Andy Zaidman