Background for the header
     

Print This Page

 

Vakbeschrijving

Zie officiële vakbeschrijving.

Oefeningen 2004-2005

Doelstellingen
De student begrijpt de in de syllabus behandelde leerstof en kan deze toepassen. Hij toont aan dat hij zelfstandig oefeningen kan oplossen en toelichten.
Werkvorm
Studenten lossen in groepjes van 2 a 3 personen de oefeningen op. Vanaf het 2de practicum stuurt elke groep (ten laatste) de dag voor het practicum haar oplossingen van de vorige reeks door via e-mail (met vermelding van talencorr2KAN in de subject l ine) of via het postvak op het secretariaat.

Wekelijks vat de assistent de theorie die gekend moet zijn om de oefeningen te kunnen oplossen kort samen. Vervolgens tracht elke groep de oefeningen volledig op te lossen. Efficient gebruik van de cursus is hierbij cruciaal. De assistent volgt de voor uitgang van de verschillende groepen.

Tenslotte presenteert een groep haar oplossingen van de vorige oefeningen-reeks via het bord.

Opgaves
Partiële Oplossingen
  • Zie les

Syllabus 2004-2005

De cursus is niet veranderd t.o.v. 2003-2004.
  • Page 1 to 99 - PDF
  • Part 2, pages 1 to 64 - PDF

Participants

Voorbeeld Examenvragen

Valid HTML 4.01!

 

FOTS - Universiteit Antwerpen - 2006